top of page

tARIEVEN & VERGOEDING

Basisverzekering

Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering voor 3 uur per kalenderjaar.  Het tarief wordt door de zorgverzekeraars bepaald. Een consult declareer ik rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Omdat het gaat om zorg uit de basisverzekering, gaat dit ten koste van je eigen risico.

Verwijzing

Je mag zonder verwijzing van een arts komen. Ik zal dan eerst nagaan of het verantwoord is om de starten met de dieetbehandeling, de zogenaamde screening. Dit duurt ongeveer 15 minuten en gaat af van de 3 uur. Niet alle verzekeraars vergoeden dieetbehandeling zonder een verwijzing van een arts. In je polisvoorwaarden kun je dit terug vinden.

 

Aanvullende verzekering

In sommige aanvullende zorgverzekeringen is extra dieetadvisering opgenomen. Je kunt dit terugvinden in je polisvoorwaarden. Je kunt van de aanvullende verzekering gebruik maken als de 3 uren uit de basisverzekering op zijn.

 

Geen vergoeding

Wanneer je dieetadvisering niet meer vergoed krijgt omdat je bijvoorbeeld het maximum van 3 uur hebt bereikt, dan ontvang je zelf de factuur. 

Heb je interesse in voedingsadvies op maat, neem dan contact met ons op voor een Oriëntatie gesprek.  

NVD.png
KP.png
bottom of page